• refundacja NFZ
  • Award
  • Award
  • Award

 

 

Najczęstsze pytania

Jaka jest zasada działania testu NIFTY?

Test NIFTY to Nieinwazyjny Test Prenatalny w Kierunku Trisomii (ang. Non invasive Fetal Trisomy Test). Określa ryzyko wystąpienia trisomii, poprzezwykrycie i analizę materiału genetycznego...

» czytaj dalej

Czym różni się test NIFTY od testów biochemicznych wykonywanych z krwi matki?

Testy biochemiczne określają poziom stężenia markerów biochemiczny takich jak białko PAPP-A lub podjednostka β gonadotropiny kosmówkowej(β-hCG) w organizmie matki a nie płodu. Zmainy w...

» czytaj dalej

Czy producent testu opublikował wyniki badania walidacyjnego?

Tak. Firma BGI opublikowała 3 duże studia walidacyjne. Pierwsze z nich wykonane jest na grupie kobiet z przedziału wysokiego ryzyka (wiek powyżej 35 lat,historia chorób genetycznych w rodzinie)....

» czytaj dalej

Publikacje

...

» czytaj dalej

Jak można porównać czułość NIFTY do metod inwazyjnych takich jak amniopunkcja, biopsja kosmówki (CVS), Kordocynteza?

Test zintegrowany wykonywany jest w 11-13 i 15-19 tygodniu ciąży z wykrywalnością około 90%- 95%. Ten rodzaj testu nieinwazyjnego-jest całkowicie bezpieczny dla matki i dziecka, jednak ma...

» czytaj dalej

Czy w każdym przypadku otrzymując wynik w postaci „wysokiego ryzyka” testu NIFTY, trzeba zrobić badanie inwazyjne?

Tak.

» czytaj dalej

Co oznacza wynik fałszywie pozytywny?

Wynik fałszywie pozytywny testu NIFTY określamy jako wynik podany jako „wysokie ryzyko trisomii", podczas gdy po przeprowadzeniu badań inwazyjnych okazuje się, że dziecko nie jest dotknięte...

» czytaj dalej

Co oznacza wynik fałszywie negatywny?

...

» czytaj dalej

Kiedy najwcześniej i kiedy najpóźniej można zrobić test NIFTY?

Test NIFTY mogą zrobić kobiety między 12-24 tygodniem ciąży.

» czytaj dalej

Czy test NIFTY można przeprowadzić równolegle z badaniami w pierwszym trymestrze ciąży?

Tak, nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań.

» czytaj dalej

Co zrobić, gdy wynik testu NIFTY jest sprzeczny z wynikami testu PAPPA lub βhCG?

Test NIFTY ma ponad 99% wartość detekcji oraz odsetek wyników fałszywie pozytywnych na poziomie 1%. W przyszłości, test NIFTY będzie mógłzastąpić test PAPPA oraz βhCG w kierunku...

» czytaj dalej

W jaki sposób pobiera się krew do badania?

Rekomendujemy, aby porać 10 ml krwi żylnej. Procedura jest analogiczna do pobrania krwi na badania morfologiczne.

» czytaj dalej

Dlaczego wynik testu NIFTY jest podawany jako ryzyko trisomii (wartość procentowa) a nie w postaci odpowiedzi TAK lub NIE?

Test NIFTY podobnie jak test PAPPA czy βhCG jest testem przesiewowym określającym ryzyko trisomii i nie stanowi ostatecznej diagnozy klinicznej.Test PAPPA czy βhCG mają znacznie mniejszą...

» czytaj dalej

Czy rezultat testu NIFTY, którego wynik wskazywał na wysokie ryzyko trisomii można traktować, jako podstawę do terminacji ciąży?

Nie. Wynik testu NIFTY nie jest wskazaniem do terminacji ciąży. W przypadku wyniku „pozytywnego" należy przeprowadzić dodatkowe badania inwazyjnew celu postawienia ostatecznej diagnozy...

» czytaj dalej

Czy test NIFTY jest przeznaczony tylko dla kobiet w określonym przedziale wiekowym lub pochodzeniu etnicznym?

Test NIFTY jest przeznaczony dla kobiet ciężarnych w różnym wieku i o różnym pochodzeniu etnicznym.

» czytaj dalej