• refundacja NFZ
  • Award
  • Award
  • Award

<<< wróć

Wynik fałszywie negatywny testu NIFTY określamy, jako wynik podanyjako „niskie ryzyko trisomii”, podczas gdy dziecko urodzi się dotknięte trisomią. 
W ponad 80 000 wykonanych testów firma BGI nie odnotowała takiego wyniku.

<<< wróć