• refundacja NFZ
  • Award
  • Award
  • Award

<<< wróć

Wynik fałszywie pozytywny testu NIFTY określamy jako wynik podany jako „wysokie ryzyko trisomii", podczas gdy po przeprowadzeniu badań

inwazyjnych okazuje się, że dziecko nie jest dotknięte trisomią. Dla testu NIFTY wyniki fałszywie pozytywne stanowią mniej niż 1%.

<<< wróć