• refundacja NFZ
  • Award
  • Award
  • Award

<<< wróć

Test NIFTY ma ponad 99% wartość detekcji oraz odsetek wyników fałszywie pozytywnych na poziomie 1%. W przyszłości, test NIFTY będzie mógł
zastąpić test PAPPA oraz βhCG w kierunku diagnostyki trisomii. W przypadku sprzecznych wyników rekomendujemy uwzględnienie wyników testu NIFTY
z powodu jego większej dokładności i niezawodności.

<<< wróć