• refundacja NFZ
  • Award
  • Award
  • Award

<<< wróć

Nie. Wynik testu NIFTY nie jest wskazaniem do terminacji ciąży. W przypadku wyniku „pozytywnego" należy przeprowadzić dodatkowe badania inwazyjne
w celu postawienia ostatecznej diagnozy klinicznej.

<<< wróć