• refundacja NFZ
  • Award
  • Award
  • Award

<<< wróć

Testy biochemiczne określają poziom stężenia markerów biochemiczny takich jak białko PAPP-A lub podjednostka β gonadotropiny kosmówkowej
(β-hCG) w organizmie matki a nie płodu. Zmainy w stężeniu tych białek u kobiet w ciąży mogą świadczyć o ryzyku wystąpienia trisomii.
Z tego względu określenie stężenia markerów biochemicznych pozwala na dość dokładne oszacowanie ryzyka trisomii. Test NIFTY polega na izolacji
płodowego DNA z krwi matki, a nastepnie analizie tego DNA za pomocą technik sekwencjonowania.

<<< wróć