• refundacja NFZ
  • Award
  • Award
  • Award

<<< wróć

Test zintegrowany wykonywany jest w 11-13 i 15-19 tygodniu ciąży z wykrywalnością około 90%- 95%. Ten rodzaj testu nieinwazyjnego-jest całkowicie bezpieczny dla matki i dziecka, jednak ma stosunkowo niższy poziom wykrywalności niż test NIFTY oraz około 5% wyników fałszywie
pozytywnych. Badania kliniczne testu NIFT pokazują wyższą czułość i swoistość (powyżej 99%). Test NIFTY dostępny jest dla kobiet w 12-24 tygodniu ciąży. Test NIFTY daje mniej niż 1% wyników fałszywie pozytywnych. Jak dotąd w ponad 80 000 wykonanych testów nie odnotowano
wyniku fałszywie negatywnego.

<<< wróć