• refundacja NFZ
 • Award
 • Award
 • Award

Diagnostyka prenatalna

Diagnostyką prenatalną nazywamy badania, które można przeprowadzić u dziecka (płodu) jeszcze podczas ciąży. W ostatnich latach, dzięki rozwojowi technik USG można nie tylko dokładnie zbadać dziecko przed urodzeniem, ale także w pewnych przypadkach zastosować odpowiednie leczenie jeszcze przed jego przyjściem na świat.

Zastosowanie metod badań prenatalnych ma na celu:

 • wykluczenie wad rozwojowych i genetycznych
 • potwierdzenie dobrostanu płodu
 • dokładne wyliczenie ryzyka wystapienia chorób genetycznych : Zespół Downa, Edwardsa, Patau’a
 • w przypadku wzrostu ryzyka wystąpienia wad genetycznych (więcej niż 1:300) dokładną diagnostykę w kierunku wykluczenia tych nieprawidłowości
 • wyosobnienie grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia zagrożenia porodem przedwczesnym, stanem przedrzucawkowym oraz wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrastania płodu
 • ponadto w przypadku wystąpienia wady rozwojowej, wczesne rozpoznanie często umozliwia leczenie wewnątrzmaciczne dziecka, podczas ciąży
 • dzięki takiemu postępowaniu - w razie potrzeby -  można zaplanować odpowiednie rozwiązanie ciąży w ośrodkach referencyjnych (czyli w takich szpitalach) gdzie noworodek natychmiast uzyska niezbędną pomoc
 • w przypadku wystąpienia wady u płodu, wczesna diagnoza  pozwala rodzicom na przygotowanie się do trudów takiego macierzyństwa


Ogromny postęp medycyny w ostatnich latach pozwolił na kompleksową diagnostykę płodu. Z tych względów (w pewnych sytuacjach) zdecydowanie lepiej jest wykonać kilka rodzajów badań, których analiza pozwoli na określenie stanu zdrowia dziecka.
Na szczęście zdecydowana większość dzieci rodzi się zdrowa i diagnostyka prenatalna służy temu, żeby potwierdzić taki stan. Niestety, w 1 na 100 przypadków ciąż dochodzi do ciężkiego upośledzenia umysłowego dziecka bądź ciężkiego kalectwa spowodowanego wystąpieniem wady rozwojowej.

Jednym z najczęściej spotykanych schorzeń w tej grupie jest zespół Downa – występujący wtedy, gdy dziecko otrzymuje dodatkowy chromosom 21 (trisomia 21 chromosomu). Ryzyko wystąpienia Zespołu Downa u dziecka wzrasta proporcjonalnie do wzrostu wieku matki, ale dotyczy także młodych matek.

Połączenia testów diagnostycznych w kierunku wykrywania zespołu Downa, stosowanych w pierwszym trymestrze ciąży:

 • Badanie przesiewowe oparte o wiek matki wykrywa zaledwie 30% przypadków zespołu Downa - dlatego badanie to powinny wykonywać wszystki ciężarne, a nie tylko te powyżej 35 roku życia.
 • Badanie przesiewowe oparte o wykonanie pomiaru przezierności karkowej (NT) i wiek matki - wykrywa ok. 70 - 75 % przypadków zespołu Downa.
 • Badanie przesiewowe oparte tylko o wyniki badań z krwi (wolne β-hCG oraz PAPP-A - test podwójny) i wiek matki wykrywa ok. 60% przypadków zespołu Downa.
 • Połączenie obu metod – badanie USG, pomiar NT oraz badania z krwi matki (wolne β-hCG i PAPP-A) wykrywa ok.90% przypadków zespołu Downa.
 • Zastosowanie dodatkowych markerów wad chromosomowych (badanie obecności kości nosowej - NB, badanie przepływów dopplerowskich przez zastawkę trójdzielną -TV, przewód żylny - DV oraz pomiar kąta czołowo - szczękowego twarzy - FMF-A), wraz z oceną NT, wiekiem matki i koniecznie testem PAPP-A (bez tej składowej cała analiza traci skuteczność) - wykrywa ok. 96% przypadków zespołu Downa.

<<< wróć