• refundacja NFZ
  • Award
  • Award
  • Award

dr hab. n. med. Bartosz Czuba

dr hab. n. med. Bartosz Czuba

Absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

Adiunkt Kliniki Ginekologii i Położnictwa Śląskiej Akademii Medycznej w Rudzie Śląskiej.

II Stopień specjalizacji w zakresie Położnictwa i Ginekologii

Tytuł doktora nauk medycznych – wyróżniona praca doktorska z zakresu diagnostyki prenatalnej zakażeń wewnątrzmacicznych drobnoustrojami powodującymi nieprawidłowy przebieg ciąży (wady rozwojowe, poród przedwczesny, poronienia, wewnątrzmaciczną śmierć płodu)

» czytaj dalej

dr hab. n. med. Dariusz Borowski

dr hab. n. med. Dariusz Borowski

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi.

1993 – 2007 – Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź
1998 - specjalizacja I stopnia z Położnictwa i Ginekologii
2002 - specjalizacja II stopnia z Położnictwa i Ginekologii
1999 - obrona pracy doktorskiej pt. „Zastosowanie technik dopplerowskich w diagnostyce układu krążenia płodu w ciążach powikłanych wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu (IUGR)" na Akademii Medycznej w Łodzi.
2007 – stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Ocena przydatności badań ultrasonograficznych oraz markerów biochemicznych w diagnostyce zagrożeń pierwszego trymestru ciąży" – Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
2007 - I Klinika Położnictwa I Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie
2009 – Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

» czytaj dalej

lek. med. Katarzyna Buzdygan

Katarzyna Buzdygan

 Absolwentka Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

II stopień specjalizacji w zakresie Położnictwa i Ginekologii.

Od 1996 roku pracuje w Zespole Szpitali Miejskich w Częstochowie - Szpital im. dr W. Biegańskiego. Oddział Ginekologiczno - Położniczy.

» czytaj dalej

lek. med. Marek Harasim

Marek Harasim

Absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej.

II stopień specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa –egzamin w 2004 roku –Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Zawodowo związany z Oddziałem Ginekologii i Położnictwa Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Od października 1996 roku członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

» czytaj dalej