• refundacja NFZ
 • Award
 • Award
 • Award

<<< wróć

Dariusz Borowski

dr hab. n. med.

 • Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi.
 • 1993 – 2007 – Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź
 • 1998 - specjalizacja I stopnia z Położnictwa i Ginekologii
 • 2002 - specjalizacja II stopnia z Położnictwa i Ginekologii
 • 1999 - obrona pracy doktorskiej pt. „Zastosowanie technik dopplerowskich w diagnostyce układu krążenia płodu w ciążach powikłanych wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu (IUGR)" na Akademii Medycznej w Łodzi.
 • 2007 – stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Ocena przydatności badań ultrasonograficznych oraz markerów biochemicznych w diagnostyce zagrożeń pierwszego trymestru ciąży" – Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
 • 2007 - I Klinika Położnictwa I Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie
 • 2009 – Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Towarzystwa naukowe:

 1. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne – członek od 1998
 • członek Zarządu Sekcji Ultrasonografii od 2009
 • członek Zarządu Sekcji Terapii Płodu od 2009
 • członek Zarządu Sekcji Perinatologii od 2012
 1. International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology - członek od 1996
 2. Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej – członek od 1996
 3. Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne – członek od 1993 - 2002
Projekty badawcze:
 • Wykonawca grantu KBN nr 4 PO5E 120 15 pt. Ocena wartości klinicznej wewnątrzmacicznego zastosowania shuntu pęcherzowo - owodniowego w przypadkach uropatii zaporowych u płodu. Grant zakończony.
 • Główny Wykonawca grantu KBN nr 0734/PO5/99/16 pt. Zastosowanie technik dopplerowskich w diagnostyce układu krążenia płodu w ciążach powikłanych wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu (IUGR). Grant zakończony.
 • Kierownik grantu KBN pt. „Ocena przydatności ultrasonografii dwu, trójwymiarowej i dopplerowskiej oraz markerów inwazji trofoblastu w diagnostyce poronień pierwszego trymestru ciąży".
 • Wykonawca grantu KBN pt. „Diagnostyka i terapia zespołu przetoczeniowego w przebiegu ciąży bliźniaczej z zastosowaniem techniki laserowej i fetoskopii operacyjnej – badania wieloośrodkowe".
Wykładowca:
 • Winter School of Perinatal Medicine (Polskie Towarzystwo Perinatologiczne),
 • Polsko-Niemiecka Szkoła Ultrasonografii w Ginekologii i Położnictwie (Akademia
 • Medyczna w Poznaniu i Wielkopolskie Towarzystwo Ginekologiczne),
 • Kursy doskonalące – zastosowanie USG w ginekologii i położnictwie (Polskie
 • Towarzystwo Ginekologiczne),
 • Zastosowanie ultrasonografii położniczej w praktyce lekarza rodzinnego (Polskie
 • Towarzystwo Ultrasonograficzne),
 • Zajęcia z zakresu położnictwa i ginekologii – seminaria i wykłady – Oddział
 • Anglojęzyczny Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • Zastosowanie echokardiografii płodowej w położnictwie w ramach realizacji programu POLKARD.
 • Diagnostyka prenatalna i zastosowanie ultrasonografii w położnictwie – spotkania Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
 • Zastosowanie ultrasonografii w diagnostyce I trymestru ciąży – Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej.
Kursy i szkolenia:
 • Diagnostyka wad płodu w I i II trymestrze ciąży – University of London – Londyn 1998
 • Zastosowanie techniki kolorowego Dopplera w położnictwie i ginekologii– Lubeka 1999
 • Terapia płodu – San Francisco 2000
 • Diagnostyka i terapia wad płodu – Children Hospital – Filadelfia 2001
 • Zastosowanie technik ultrasonografii trójwymiarowej w medycynie – Warszawa 2001
 • Zastosowanie ultrasonografii 3D w położnictwie i ginekologii – Poznań 2002
 • Diagnostyka wad płodu, zastosowanie technik dopplerowskich i terapia płodu– Fetal Medicine Foundation – Kings College Hospital – Londyn 2002, 2004, 2005
 • Diagnostyka i terapia w przypadkach powikłań w przebiegu ciąż bliźniaczych – Uniwersytet Katolicki – Leuven – Belgia – 2004, 2005.
 • Diagnostyka echokardiograficzna u płodu – All Childrens Hospital– St. Petersburg, Floryda, Stany Zjednoczone 2005
Promotor przewodów doktorskich:
 • Jarosław Koneczny - Ocena przydatności ultrasonograficznych modeli diagnostycznych w predykcji złośliwych guzów jajnika. I Wydział Lekarski WUM – obrona - 21.03. 2013
 • Przemysław Poziemski - Znaczenie predykcyjne terminologii i techniki pomiaru endometrium zaproponowane przez IETA do wykrywania patologii śluzówki macicy, w szczególności raka endometrium. I Wydział Lekarski WUM – wszczęcie przewodu doktorskiego – 06.2012
Recenzent przewodów doktorskich:
 • Patrycja Budziszewska - Związek stężeń PAPP-A i ß-hCG w osoczu matki w I trymestrze ciąży z terminem porodu i masą urodzeniową noworodka.
Nagrody i odznaczenia:
 • Nagroda Dyrektora Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
 • Nagroda Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Brązowy Krzyż Zasługi - 2012

 

<<< wróć