• refundacja NFZ
 • Award
 • Award
 • Award

<<< wróć

dr hab. n. med. Bartosz Czuba

Bartosz Czuba

dr hab. n. med.

 

Absolwent Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Adiunkt Kliniki Ginekologii i Położnictwa Śląskiej Akademii Medycznej w Rudzie Śląskiej.
II Stopień specjalizacji w zakresie Położnictwa i Ginekologii
Tytuł doktora nauk medycznych – wyróżniona praca doktorska z zakresu diagnostyki prenatalnej zakażeń wewnątrzmacicznych drobnoustrojami powodującymi nieprawidłowy przebieg ciąży (wady rozwojowe, poród przedwczesny, poronienia, wewnątrzmaciczną śmierć płodu)

 Liczne zagraniczne pobyty naukowe:

 • Staż miesięczny w Katholiekuniversitat, Gasthuisberg Klinik Leuven, Belgia z zakresu zastosowania fetoskopii w diagnostyce i terapii wewnątrzmacicznej płodu (Prof. Jan Deprest)
 • Staż w Department of  Obstetrics and Gynaecology Harris Birghtright Research Centre for Fetal Medicine King’s College Hospital Londyn, z zakresu wykonywania badań USG w ciąży (Prof. Kypros Nicolaides)

Posiadane Certyfikaty:

 • 2009 - Certyfikaty The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem wraz z oceną częstości występowania preeklampsji oraz porodu przedwczesnego
 • 2009 - Certyfikaty The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem wraz z oceną kości nosowej, badania przepływów dopplerowskich przez zastawkę trójdzielną i przewód żylny oraz oceną kąta czołowo - szczękowego twarzy.
 • 2006 - Certifikat Sekcji Echokardiografii Płodowej - badania przesiewowe serca płodu
 • 2005 - Certifikat The Fetal Medicine Foundation ukończenia Fetal Cardiology Course
 • 2004 – Certyfikat The Fetal Medicine Foundation ukończenia Advanced Course in Fetal Medicine
 • 2003 - Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem
 • 2003 – Certyfikat Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na wykonywanie badań USG w Położnictwie i Ginekologii
 • 2001 – Certyfikat The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 18-23 tygodniem

Od października 2000 członek ISUOG (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology - Międzynarodowe Towarzystwo Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii) oraz FMF (The Fetal Medicine Foundation - Fundacja Medycyny Połdu), od od 2010 członek ISPD (International Society for Prenatal Diagnosis - Międzynarodowe Towarzystwo Diagnostyki Prenatalnej) 
Od października 1996 członek PTG - Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
Współorganizator i wykładowca podczas wielu Kursów (USG i USG 3D i 4D) i Konferencji 

Autor lub współautor ponad 80 artykułów naukowych i doniesień naukowych prezentowanych na zjazdach polskich i zagranicznych, a także licznych rozdziałów w podręcznikach medycznych przeznaczonych dla lekarzy.

<<< wróć